Objectius

Els principals objectius d’aquest seguiment son.

  • avaluar l’estat de conservació de les poblacions i hàbitats marins d’aquests espais, en relació amb les activitats humanes que s’hi duen a terme, així com amb els factors ambientals
  • detectar situacions de risc pel patrimoni (espècies invasores, efectes del canvi climàtic, etc.)
  • augmentar el coneixement sobre aquest espais i les seves espècies i hàbitats
  • desenvolupar nous descriptors i eines de gestió per a la conservació d’aquests espais
  • facilitar una gestió més sostenible dels recursos marins